బైబిల్ రీడింగ్ Plans

ఈ తెలుగు బైబిల్ పఠనం ప్రణాళిక ద్వారా ఒక సంవత్సరములో బైబిల్ మొత్తం చదవడం పూర్తి చేయవచ్చు. ఈ ప్లాన్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి క్రింద ఉన్న లింక్ క్లిక్ చేయండి.

Download