దేవుని కథ!

మానవాళితో దేవుని కథ ఖచ్చితముగా చాలా సుదీర్ఘమైనది మరియు అంతులేనిది. ఇక్కడ ఆ ప్రయాణములో ముఖ్యమైన భాగములపై దృష్టిసారించాలనుకుంటున్నాము. ఈ విషయాలు మీరు ఇతరులతో పంచుకున్నప్పుడు వారు అర్ధం చేసుకుని, వారి జీవితాలపై … Continue reading దేవుని కథ!